– Har en indflydelse i vores parforhold

Vi har alle en maskulin og feminin pol, og det er væsentligt for vores parforhold, at vi hele tiden veksler mellem vores poler, og at vi bruger den positive del af dem.

Og hvorfor er det så vigtigt? – Det er det, fordi vi her kan finde både vores styrke og vores frygt. Hvad sker der egentligt i vores parforhold, hvis min kæreste er fanget i  f.eks. den feminine pol og omvendt. Jeg vil nedenfor forsøge helt overordnet set at forklare, hvad der sker hos os når vi er i balance og vi skifter imellem vores poler, og hvad der sker, når vi er i ubalance.

Feminin Pol

Det højeste formål er at kunne opgive ego´et og blive et med sin væren – det lyder lidt himmelragende, men det betyder blot, at vi ikke har behov for at være noget for hverken os selv eller andre – men bare at være her lige nu.

Vores evne i den feminine pol, er at kunne give os hen til fællesskabet og samhørigheden med andre. At kunne forbinde os med vores krop og egne følelser. At kunne smelte sammen med den anden/de andre.

Grundfrygten i den feminine pol er frygten for at blive forkastet og afvist af den anden.
Jo mere den feminine pol i os, er i kontakt til denne frygt – jo mere vil vi føle os ” ikke gode nok”, “ikke værdifuld nok”. Des mere udfordret man bliver af en negativ maskulin energi fra en anden, des mere vil man forsøge at udslette sig selv.
Og hvad betyder udslettelse af sig selv – det betyder at man bliver tilbedende, underdanig, krybende, selvopofrende, og martyr. Når et menneske i den grad har opgivet sig selv og afskåret sig selv fra kontakten til sin egen maskuline pol, sin egen styrke og egen evne til at bevare sig selv, har vedkommende opgivet sig selv, og er blevet et offer.

Maskulin Pol

Det højeste formål er at kunne manifestere sin individualitet og blive synlig og som eksempelvis mand kunne give udtryk for sin vision og mission.

Vores evne i den maskuline pol er at være stærk nok til at kunne bevare os selv i selskab med andre. At være stærk nok til at kunne stå ved vores grænser, behov og holdninger.

Grundfrygten i den maskuline pol er frygten for at miste sig selv.
Jo mere den mandlige pol i os er i kontakt med denne frygt, jo mere betyder det, at vi forsøger at vise, at vi er stærke uden at være det. Des større behov vi har for at “spille” stærk, jo mere er vi ved at udøve et magtspil. Og for at kunne bevare oplevelsen af at have “magten” er vi nødt til at afskære os fra vores følelser (vores feminine pol). Når et menneske ikke er i kontakt med sine følelser, mister det evnen til at “sætte sig i andres sted” og evnen til at “spejle sig”. Et menneske der ikke rummer den empatiske evne, er psykopat og vil være i stand til at skade andre uden at føle samvittighed.

Begge poler findes i os

Prøv at mærke efter hvilken pol du kender bedst? – Den maskuline eller den feminine.

Det har som sagt ikke noget med vores fysiske/biologiske køn at gøre, så en kvinde kan sagtens være mest i sin maskuline pol og manden i sin feminine.

Hvilken pol er tydeligst hos din partner?

Hvis du er fanget i den ene pol, er din partner højest sandsynligt fanget i den anden – da vores energisystemer fortæller os, at der helst skal være udligning.

Kender du det, at du synes din mand er et skvat, og han er alt for passiv – så er han fanget i sin feminine pol, og idet, du ikke kan holde ud, at han er så svag, så bliver du vred og irriteret og viser din kulde og afvisning.

Ovenstående er karikeret og sat på spidsen, så bær over med mig.

Det kan også være, at din yndige skønne kæreste, higer efter din kærlighed og ikke kan få opmærksomhed nok. Du synes, du gør alt for hende, og alligevel er det ikke nok. Hun græder, og du kan ikke rumme hendes følelser, lukker ned og bliver afvisende.
Igen – hvem er fanget hvor?

Vi skal alle arbejde med at finde det positive i begge poler og have en flydende energifordeling imellem dem, det gælder dog om, at vi i vores parforhold bliver tydelige og klare i vores kommunikation, og at vi giver plads til hinanden og rummer hinanden på godt og ondt.

Det er ikke kun i vores parforhold, at vi er udfordret på vores poler – det er vi i alt vores relations arbejde. Så start med at kigge på, hvor du er…

– Har du brug for som kvinde at finde din egen indre styrke og værd?
– Har du som mand brug for at finde din indre kriger?
– Har du som kvinde brug for at være bedre til at rumme og bare være, som du er?
– Har du som mand brug for at sænke paraderne og vise, at du ikke er stærk altid?