Udvikling og trivsel i organisationer

Med fokus på relationer og processer

Jeg kan hjælpe jeres
organisation med

At vende tingene lidt op og ned

I en hver organisation kan der være behov for vende tingene op og ned og se de udfordringer man står med fra flere perspektiver, og herved skabe større indsigt i hvilke muligheder der er for udvikling.

Fokus på personerne

Jeg kan hjælpe med:

  • Lederudvikling
  • Medarbejder trivsel
  • Forebyggelse og håndtering af stress
  • Team workshops

Lederudvikling

Jeg tilbyder en intensiv, målrettet og individuel forløb til dig med henblik på et samarbejde i et kortere/længere udviklingsforløb, alt efter tema, ønsker og mål.

Medarbejder Trivsel

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen.

Forebyggelse og håntering af stress

Det er vigtigt for hele organisationen at der er forskellighed, og at medarbejderne har forskellige kompetencer, alt efter hvilke opgaver de er ansat til at varetage. Og her kan det blive en udfordring for enhver leder – hvordan skal lige nøjagtig denne ene medarbejder håndteres og støttes for at han/hun kan udføre deres arbejde tilfredsstillende og at det til sidst udmønter sig i større overskud på bundlinjen.

Bestil tid eller få svar på spørgsmål

Du kan altid ringe til mig på telefon: 60249667  eller skrive en e-mail til kontakt@relationshusethvass.dk.

Fokus skaber værdi

Den samlede værdiskabelse i en virksomhed er et resultat af den enkeltes indsats i fællesskabet. Derfor er det afgørende at alle arbejder imod samme mål og at hver enkelt kender der potentiale og rolle i virksomheden. Jo bedre trivsel jo bedre resultater.

Når vi tør sætte fokus det ”bløde” – Altså fokus på mennesker, samarbejde og kommunikation i virksomheden, gør vi plads til at den enkelte kan udfolde sit potentiale og byde ind med de kompetencer der styrker virksomheden. Dette skaber ikke værdi hvis vi ikke samtidig tør sætte fokus på de mere ”hårde” ting som f.eks. den tilgængelige teknologi, strukturer og planlægning. Det ”hårde” fokus har dog også et blødt sigte, nemlig at frigøre menneskeligt potentiale og at træne ledere og medarbejdere i selv at håndtere fremtidige udfordringer og dermed indfri fælles mål.

Fokus på jeres virksomhed

Et virksomhedsinternt kursus holdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete udfordringer, ønsker og behov. Der tages højde for det i arbejder med og det marked I bevæger jer på.

Med et internt fokus får jeres virksomhed: Fælles forankring i det der skal ske fremadrettet. højere motivation og bedre performance hos den enkelte, styrket samarbejde og øget videndeling, højere effektivitet og produktivitet og løftet virksomhedskulturen til gavn for resultaterne her og nu, men også i fremtiden.

Fokus på den enkelte medarbejder

Der kan med gevinst suppleres nogle individuelle samtaler.

Hvis en organisation skal fungere, skal både medarbejdere og ledere have den information de har brug for, herunder information om hvordan andre oplever deres adfærd, holdninger og resultater. Dét får de ikke, hvis organisationen er præget af frygt, usikkerhed og mistillid.

Den enkelte medarbejder kan let blive usikker i forbindelse med forandringer i en organisation. Derfor kan du sikre dig at medarbejderen føler sig set og hørt samt udvikler sig, så de er forberedte på de forandringer der kommer til at ske. Her vil gevinsten være at alle er klar til at arbejde imod fælles mål fra dag et, kender deres egen rolle og ved hvordan de kan skabe værdi.

Når medarbejderen udvikler sig på det personlige plan og bliver mere bevidst om de kompetencer der kan bydes ind med, vil I opleve at det tværfaglige samarbejde i hele organisationen styrkes og vejen til de fælles mål bliver lettere.

Som terapeut oplever jeg ofte at organisationer har en indbygget tendens til at avle frygt – frygt for hvad chefen tænker, frygt for hvad kolleger mener, frygt for at dumme sig, frygt for sanktioner, for isolation og i sidste instans for arbejdsløshed – og frygten fører til lukkethed, ansvarsforflygtigelse og stagnation. Dette handler ofte om den enkeltes usikkerhed hvilket dæmper evnen eller lysten til at byde ind med de kompetencer den enkelte har.

Netop derfor kan det give ekstra værdi at den enkeltes tilgang til arbejdslivet og virksomhedens kommende mål er afstemt, således at medarbejderen er tryg ved og åben for udvikling samt forandringer.

Vivi Hvass

”Al god ledelse starter med at vide så meget som muligt om dig selv”

Få hjælp til udvikling af jeres organisation ved at vælge en erfaren og professionel Life-Coach & Psykoterapeut.

Har du spørgsmål eller vil igang med et forløb

Et forløb for jer, vil foregå således, at vi starter den første samtale op ved at du beskriver hvad du har brug for at få belyst og arbejdet med. Så finder vi sammen ud af antal samtaler og hyppigheden.

Udfyld formularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt.

    Ønsket kontaktform
    TelefonE-mail