Et godt psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen.
(citat fra arbejdstilsynet – psykisk arbejdsmiljø)

Ovenstående kan vi ikke være uenige i – udfordringen er dog – hvordan skabes/fastholdes det gode psykiske arbejdsmiljø, så medarbejdere trives.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er et ledelsesansvar og derfor skal der startes her.

Spørgsmål til jeres ledelse:

Hvad er grunden til at I er udfordret på trivslen i jeres virksomhed
Hvad vil I gerne opnå ved at tage fat på udfordringen?
Hvad kan/vil I selv byde ind med for at optimere trivslen hos jeres medarbejdere?
Hvordan vil I involvere jeres medarbejdere i indsatsen?
Hvem skal stå for fastholdelsen af de nye tiltag?

Der er mange flere spørgsmål – lad os lige holde fast ved disse og tage udgangspunkt i dem.

Højere positive tal på bundlinjen:

Vi vil alle gerne opleve at få højere sorte tal på bundlinjen – og det kommer som sagt af at medarbejdere der er glade for at gå på arbejde og bla. sygefraværet mindskes.
At organisationen samarbejder på tværs med det formål at produktiviten øges eller som min. fastholdes – er alt afgørende for at virksomheden vækster.

Min ambition er at støtte op om jeres organisations forandringsbehov gennem mit stærke praktiske fundament, hvor jeg har fokus på proces og vækst indenfor det psykiske arbejdsmiljø hos både medarbejdere og virksomheden som helhed.

Udfordringerne i jeres virksomhed kan være mange – det vigtigste er dog at I som virksomhed erkender at der skal kigges på disse.

God balance i det psykiske arbejdsmiljø, betyder at de psykologiske krav
til medarbejderen afstemmes med de ressourcer, medarbejderen råder over
– personlig, faglig, organisatorisk, social og teknologisk.

Jeg vil gerne være med til at påvirke og sætte retning til værdiskabende aktiviteter for det psykiske arbejdsmiljø i tæt samspil med jeres ledelse og derefter være understøttende for implementeringen af tiltagene i organisationen.
Min store styrke er at jeg med stor nysgerrighed og med mange værktøjer og redskaber kan give jer muligheden for at opbygge og skabe en positiv kultur ændring der giver vækst.