Flere og flere opgaver løses i dag i teams – dagligt i et fast team, medarbejdere der sidder i tværfaglige teams, eller projektorienterede teams.

I et team er det vigtigt at alle kan byde ind med det unikke de kan. Og hvis de bliver set, hørt og udfordret – så trives de.

Samarbejde og kommunikation

De workshops jeg afholder tager udgangspunkt i at finde frem til hvilken personligheds type alle i teamet er. Når det er på plads kan der komme større indsigt og forståelse for hvorfor vi alt efter type agerer som vi gør på både gode og knap så gode dage. Nu kan der åbnes op for at teammedlemmerne kan indtage den plads i gruppen hvor de hører til, og i det samarbejde kan der opstå muligheder som overgår jeres fantasi. Det gælder om at få det bedste frem i de mennesker vi samarbejder med og det gør vi med åben, tydelig og klar kommunikation.

Jeres forløb

Der sammensættes altid et forløb eller en workshop udfra en forudgående afdækkende samtale, så vi specifikt kan tilrettetlægge et program, der dækker de konkrete behov. Udgangspunktet vil altid være den aktuelle situation, og at der arbejdes konstruktivt med de problemstillinger der er, samt meget gerne proaktivt for nye tiltag.

Team

Lad os sammen skabe et godt team, samarbejde i verdensklasse og udvikling der lyser jeres medarbejderne op