Parterapi

Terapi til jer

Jeg kan hjælpe jer med

At få kærligheden tilbage i jeres parforhold

Parforholdet kan være en virkelig svær dans, og det betyder at, I som par kan have fastlåst jer selv i et negativt samspil. Et parforhold er som en blomst – den skal vandes og dyrkes, ellers visner den.

EFT Parterapi kan hjælpe jer, hvis I oplever

  • Skænderier og konflikter som er gentagende og meget opslidende
  • Det er svært at kommunikere sammen og forstå hinanden
  • I har mistet lysten til hinanden – både følelsesmæssigt og seksuelt
  • I gennemgår en krise som fx dødsfald i familien, sygdom eller utroskab
  • At én eller begge har traumer eller omsorgssvigt med i bagagen

Hvordan foregår det?

Vi starter med en fælles samtale, hvor jeg hører fra jer, hvad I oplever som styrker og udfordringer i jeres forhold, lidt om jeres historie sammen som par, og hvad der bringer jer i terapi nu.

Efter dette afholder jeg en individuel session med jer hver for at høre lidt om jeres livshistorier, oplevelser af jeres problematikker og mål for terapien. Herefter mødes vi igen til fælles sessioner.

Tilpasset jer

Mange par spørger, hvor mange samtaler et forløb typisk varer. Det er svært at svare præcist på, men tænk et sted mellem 10-15 samtaler alt efter, hvad jeres udgangspunkt er.

Parterapien

Konflikter og frustrationer mellem par opstår ofte, fordi vi ikke tidligt i livet har lært at tale om vores følelser, behov og længsler. Det er oftest i kommunikationen mellem parret, at det går galt.
Parterapi forsøger at skabe en rolig, personlig og omsorgsfuld dialog mellem jer, en dialog jeg som terapeut støtter. I parterapi er det min opgave som terapeut at skabe et trygt rum for jer begge, så I føler jer ligeværdige til at udtrykke jer åbent og mere konstruktivt overfor hinanden.

Terapien hjælper til indsigt og forståelse for jer selv og hinanden, som kan være med til at ændre uhensigtsmæssige mønstre. Parterapien vil klargøre, hvilke forventninger I har til hinanden, og hvad I hver især finder betydningsfuldt i jeres parforhold. Samtidig får I hver især mulighed for at se på, hvordan I varetager jeres del af ansvaret for jeres parforhold.

Jeg arbejder ud fra Emotionsfokuseret Parterapi (EFT). Det særlige ved emotionsfokuseret parterapi er, at der ligger en kombination af forskning og praksis bag metoden. Det er en veldokumenteret fremgangsmåde til at hjælpe par med.
Der eksisterer i dag omfattende undersøgelser, der dokumenterer de gode resultater og effekter, der kan opnås med EFT parterapi. Nogle af undersøgelserne viser, at 70-75% af de par, der modtager EFT parterapi får løst deres kriser, og op mod 90% af de par, der modtager EFT parterapi oplever væsentlige forbedringer i parforholdet. Emotionsfokuseret parterapi er ikke forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker eller bestemte typer af problemer i parforholdet. EFT parterapi anvendes verden over med mange forskellige slags par.

Bestil tid eller få svar på spørgsmål

I kan altid ringe til mig på telefon: 60249667  eller skrive en E-mail til kontakt@relationshusethvass.dk.

Bekæmp det Negative Samspil

Ofte ligger der gamle svigt og fylder imellem parterne. Det er hårdt og svært at have konflikter, afstand og kulde i et parforhold – Det gør os usikre og sorgfulde.
Det kan være hårdt at forsøge at være stærk udadtil, når man føler sig afvist eller svigtet indeni. Det kan blive til en hverdag, hvor konflikterne aldrig rigtig bliver løst tilfredsstillende, fordi ingen af parterne føler sig forstået i sin smerte.

Den sårede part trækker sig for eksempel og viser i stedet, at han/hun vil klare sig selv. Samtidig kan den anden part opleve, at det er vanskeligt at være i tæt nærhed med den anden i den svære tid, og føler sig forkert og afvist.

Sorgen og savnet bliver ofte til en vredesfølelse eller en bitterhed. Den part, som mødes med vreden og bitterheden, kan ofte føle sig uretfærdigt behandlet. Savnet og sorgen kommer slet ikke til udtryk, og savnet er derfor svært at imødekomme. Mødet med vreden danner i stedet forsvar, tilbagetrækning eller modangreb.
To sårede og skuffede parter kan meget let komme til at sidde fast i et negativt samspil.

Meget ofte ophører sexlivet også, som ellers er så væsentligt til at forbinde og bekræfte jer i meningen med at være der for hinanden.

Det er min hensigt at bringe mere accept, kærlighed, varme, liv og energi tilbage i jeres forhold. Især at skabe accept og forståelse omkring de følelser der ligger bag, og hvordan det negative mønster, I har fået skabt jer, kan erstattes af nye veje – Så I kan få et lettere, gladere og mere kærlighedsfyldt liv.

I terapien støtter jeg jer til at lære jer selv og hinanden bedre at kende, og dermed forstå det negative samspil og de voldsomme følelser, der ligger til grund for jeres konflikter.
Parterapien skaber en fælles forståelse af savn og længsler i jeres forhold.
Når I føler jer forstået af hinanden, og når I mødes i hinandens sårbarhed, så forsvinder angst, uro og spænding af sig selv. I kan begynde at give hinanden det, I hver især har brug for – Ømhed, kærlighed og tillid.

De to vigtigste byggesten består altså i at kunne tune ind på dine egne følelser og derfra sende klare følelsesmæssige signaler til din partner, og kunne tune dig ind på din partner og reagere på hendes/hans signaler.

At være tæt på en, der er så vigtig for os, som vores partner er, indebærer konflikter i hverdagen. Men når den grundlæggende tillid er genskabt, vil konflikter være hurtigere overstået og opleves mindre farlige for os.

Vivi Hvass

”Al god kommunikation og forståelse starter med, at du ved så meget som muligt om dig selv, så du kan være hele dig i jeres relation”

Få hjælp til at finde jeres vej ind til jeres nærende og værdifulde relation sammen med en erfaren EFT-Parterapeut.

Har I spørgsmål eller vil i gang med et forløb

Et parterapiforløb for jer vil foregå således, at vi starter den første samtale op ved, at I beskriver, hvad I har brug for at få belyst og arbejdet med. Så finder vi sammen ud af antal samtaler og hyppigheden.

Udfyld formularen og jeg kontakter jer hurtigst muligt.

    Ønsket kontaktform
    TelefonE-mail