Enneagrammet

er et fantastisk værktøj, der beskriver 9 forskellige personlighedstyper uanset – race, religion eller noget som helst andet. Det handler om hvem vi er, som de type mennesker vi er og hvordan vi føler, tænker og handler.

Enneagrammet – din personlige udvikling

Det vigtigste ved denne personligheds-typologi er at skabe udvikling både i forhold til os selv, i vores parforhold og i vores arbejdsliv. Det er en dybdegående beskrivelse af hvem vi er, og hvorfor vi agere som vi gør, samt hvordan vi kan komme videre i livet og væk fra en evt. fastlåshed.

Det handler om indsigt – bevidstgørelse – opvågnen – forståelse og udvikling.

Enneagrammet viser først og fremmest sin dybde og unikke værdi, i kraft af det imponerende værktøj det er i forbindelse med personlig udvikling, parforhold, forståelse for hinanden, kommunikation og samarbejde.

Enneagram typologi

Enneagram typologi er en flere hundrede år gammel, dybtgående beskrivelse af vores psykologiske kortlægning og beskrivelse af menneskers personlighedstyper. Modellen kategoriserer mennesker i ni forskellige personlighedstyper og giver et overblik over og forståelse for menneskers adfærdsmønstre og psykologiske natur.
De 9 personlighedstyper – beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivationer, adfærd, reaktioner, værdigrundlag, overbevisninger og meget mere.

Enneagrammet i organisationer

Enneagrammet kan bruges af organisationer hvor den viden om de 9 Enneagram typer er et forståelses værktøj til at opnå motivation og højne performance i ledelses øjemed, til teams udvikling , stress – og konflikthåndtering, etc. Når du som leder bruger de 9 typers styrker og udfordringer konstruktivt, optimeres dine medarbejderes motivation og trivsel.

Enneagrammet – vor tids bedste selvudviklingsværktøj

Enneagrammet og de 9 personlighedstyper

Med viden om Enneagrammet og de 9 personlighedstyper kan vi forstå og håndtere:
De tanker, følelser og handlinger vi gentager igen igen, fordi vi er af den overbevisning at det er den eneste og bedste måde vi kan leve vores liv på.

Enneagrammet handler ikke om at sætte mennesker i kasser, men om at blive opmærksom på, hvor stor forskel, der kan være på den måde mennesker oplever, tænker, handler og ser verden på. Enneagrammet øger din fleksibilitet, fordi det giver dig mulighed for at gøre noget andet end det, der er din automatiske reaktion og vanemæssige adfærd.

Det er vigtigt at understrege, at der er ikke nogen typer, der er bedre end andre, men vi kan bruge mønstrets styrker mere eller mindre konstruktivt. Derfor handler Enneagrammet ikke om at fjerne noget, men om at bringe det der er, så der bliver

Få indsigt og opnår større forståelse
for dig selvog dem du omgiver dig med
 • Find ind til de mønstre der i virkeligheden forhindrer dig i at nå den lykke og indre ro du længes efter.
 • Kom ud af illusionen om dig selv og din omverden, så du dig kan se og opleve at se verden ud fra flere perspektiver.
 • Mærk forskellen i dig, når du finder ind til din instinktive motivation der ligger til grund for alt hvad du gør.
 • Opnå forståelse for dig selv og din adfærd under stress og trygge situationer.
 • Lær og få indsigt i dig selv, så du kan udvikle dig til et frit mennesker, der selv vælger dine reaktioner og opnår det du ønsker dig.
 • Find ind til dine skjulte ressourcer, så du bruger hele din unikke personlighedstype
Få lavet din egen individuelle Enneagram test her:

Ja tak – jeg vil gerne have udarbejdet en test

Integrative Enneagram Questionnaire (IEQ) er den pt. mest professionelle og mest valide persontype test til indikation af din Enneagramtype. Testen giver et nøjagtigt og indgående billede af din personlighedsprofil og er et eminent værktøj for både dig som privatperson, jer som par og for virksomheder og organisationer der ønsker udvikling.
– Det handler om at få indsigt i dit menneskelige potentiale, dine ressourcer og udvikling.

Online test

Du tager testen online via et link, som du køber igennem mig og får tilsendt direkte til din egen mail adresse.
Det tager ca. 40-50 minutter at tage testen, som måler motivationsmønstrene for de ni personlighedstyper i Enneagrammet. Du forholder dig til 175 forskellige udsagn og vurderer graden af enighed/uenighed med de udsagn du præsenteres for.

Rapporten for du tilsendt i form af en fyldig rapport indenfor 24 timer. Med en af IEQ testrapporterne i hånden får du en præcis beskrivelse af din personligheds styrker, kvaliteter, individuelle potentiale,  ubevidste motivationer, forsvar og adfærdsmønstre mv.

Din sikkerhed i at du får en pålidelig og valid rapport

Testresultatet er af høj kvalitet, går i dybden og er særdeles omfattende i sin beskrivelse. Testresultatet åbner op for en ærlig selv refleksion og en nænsom konfrontation med de temaer, den enkelte har.

IEQ udmærker sig ved at kombinere teknologi med en række testmetoder, der giver et statistisk godt grundlag for testens pålidelighed. Testrapporterne bygger på fem sæt individuelle pålidelighedsmålinger, og der er foretaget en grundig validering bl.a. gennem feedback fra internationale Enneagram eksperter og fra mere end 10.000 mennesker, som kender deres type og som har bidraget til at finjustere og gøre testen så præcis, som den er i dag. Desuden indhentes der løbende feedback, der opsamles i en database og som danner grundlag for kontinuerlig forbedring. Kombinationen af alt dette bevirker at risikoen for fejltypesætning nedsættes betydeligt.

Testrapporterne ligger generelt fokus på at bevidstgøre emner som bl.a.:
 • Emotionelle og psykologiske faktorer der fremmer eller blokerer for personlig vækst og udnyttelse af potentialer.
 • Produktivitet, effektivitet og balance
 • Modstand på forandring og konfliktområder
 • Beslutningstagning og kommunikation
 • Modstandsdygtighed, stress og symptomer på ubalance
 • Karriereudvikling
 • Ledelsespotentiale og udviklingsområder

Der findes flere forskellige testrapporter, som hver har sine fokusområder.
De to allermest anvendte rapporter er den Individuelle Standardrapport og den Professionelle rapport. Ud over disse to rapporter findes der forskellige Teamrapporter.
Alle rapporter omfatter Enneagram specifikke beskrivelser, der hjælper dig til selverkendelse og personlig transformation.

 

 


STANDARD RAPPORT (23 sider)

Rapporten indeholder:

 • Primære Enneagram type
 • Undertyper
 • Styrker og udviklingstips
 • Udfordringer
 • Stressprofil
 • Selvindsigt mv.

Pris: Standard Rapport – 450,- kr. + moms

Bestil test her

 

 

 

Professionel rapport (43 sider)

Rapporten indeholder:

 • Primære Enneagram type
 • Undertyper
 • Styrker og udviklingstips
 • Udfordringer
 • Stressprofil
 • Selvindsigt
 • Kommunikationsstil
 • Beslutnings- og ledelsesstil
 • Bidrag til teamet mv.

Pris: Professionel rapport – 900,- kr. + moms

Bestil test her

 

 


TEAM RAPPORT

Team rapporten indeholder bl.a. følgende:

 • Teamets typer og samlet team profil
 • Styrker
 • Opmærksomhedspunkter
 • Stressprofil for teamet
 • Tips til teamudvikling

Rapporten for dit team kræver at alle team medlemmer har taget testen og fået den Professionelle rapport, og at der tilkøbes en konsulentydelse med tilbagemelding på rapporten.

Pris: Team rapport – 2.500 kr. + moms

Konsulentydelse med tilbagemelding – ring og få en snak om jeres muligheder og behov.

iEQ9