Psykoterapi

handler om at få indsigt, at forstå sig selv og forholde sig til både de gode og dårlige sider, man har.

Det er ikke altid tydeligt for én selv, hvad problemstillingen handler om. Netop derfor har mange brug for at få skabt større klarhed og få en bevidsthed om, hvad der gemmer sig. Det er også en forudsætning for bedre selv, at kunne træffe valg i sit liv.

Terapi kan være en hjælp til at få større overensstemmelse mellem det du føler indeni, og det du tør vise andre eller til at komme ud af din personlige krise. Terapi bliver også brugt som vejen til at skabe forandringer i dit liv og til personlig udvikling.

Terapi handler om at blive bedre til at være dig selv. Målet med terapien er, at finde klarhed og kompetencer til at leve livet på godt og ondt. Igennem terapien vil du blive bedre til at “mærke efter”, hvad der er det rigtige for dig. Fokus ligger på dig og din oplevelse af din aktuelle livssituation.

Sammen undersøger vi bl.a. hvad det er, du har brug for. Når du kender dine egne behov, lærer at udtrykke hvad det er du vil have og bliver mere tydelig for dig selv, vil du opleve, at du bedre kan skabe dit eget liv og få det du ønsker.

Min erfaring som psykoterapeut er, at du allerede efter få samtaler vil føle dig bedre tilpas.

Det der hjælper dig er:

  1. At få sat ord på – og ramme omkring – dét, der er svært
  2. At få øje på, at det svære handler om dele af dit liv – ikke hele dit liv.

Det kan være forskellige ting, der udfordrer os. Jeg oplever dog, at vi er mange, der har en del til fælles, hvilket også betyder, at du ikke er alene med dine udfordringer.

Det jeg som psykoterapeut hjælper jeg dig med, er at finde alle de ressourcer frem, som du ikke er bevidst om, at du har. Man kan sige, at jeg hjælper dig til et nyt og større perspektiv, på det du oplever.

Uanset om du vælger en psykolog eller en psykoterapeut foregår hjælpen via samtaler. Yderligere hos mig som psykoterapeut, foregår det med forskellige redskaber og øvelser.
Ofte ligger årsagen til vores udfordringer nemlig “gemt” i kroppen, og for at skabe varige forandringer, må vi ind og mærke følelserne i kroppen.

Efter et forløb hos mig, vil du opleve, at du har fundet ind til dig selv – ind i din essens. Du vil opleve, at du står stærkere blot ved at være den, du er. Du ved, hvad du indeholder, og du ved, at livets udfordringer gør dig endnu stærkere og hel… fordi du har fået hjælp til at se dig selv i det rette perspektiv.

Psykoterapiens virkning

Der står på Psykiatri Fondens hjemmeside ”Vi ved, at psykoterapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser. For eksempel ved man, at den gennemsnitlige patient efter endt psykoterapi klarer sig bedre end 80% af dem, der ikke har fået psykoterapi, og de sidste 20% vil ikke få det bedre end dem, der ikke har været i terapi. Det er et godt resultat sammenlignet med det udbytte, man får ved behandling med medicin (psykofarmaka).”

At terapien virker, er dokumenteret videnskabeligt. Det understøtter absolut den oplevelse jeg har som terapeut i mit daglige arbejde med klienter.

Jeg ved, at du allerede har alt det der skal til, for at du kan få det bedre …

Når du har det dårligt, vil dine tanker være optaget af problemet næsten hele tiden. Som psykoterapeut hjælper jeg dig med at bryde de tanker, så du kan se ud over problemet. På den måde kan du få øje på, at der også er rigtig meget, der virker for dig, selv om du har det skidt.
Det giver dig den ro og energi, der er brug for til at lette og forandre, dét der er svært.

Kun når du føler dig tryg, kan du komme ud af det svære

Uanset om du søger hjælpen, er det en forudsætning for et godt forløb, at du føler dig fuldstændig tryg. Derfor lægger jeg meget stor vægt på at møde dig lige præcis hvor du er. Der er ikke noget der er rigtigt eller forkert. Det er, som det er, lige nu og her – det er dog ikke ensbetydende med at det behøver fortsætte på samme måde.

Det kan være rigtig svært at åbne op overfor en fremmed, dem jeg hjælper siger gerne, at jeg har en særlig evne til at gøre det let at åbne op og opleve, at der er plads til alt det, der fylder.

Slæber du på for meget – så lad os komme i gang med at løsne knuderne, så du kan flyve frit og ud i livet.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut forening

Hvad handler psykoterapi om – Link til Dansk Psykoterapeut forenings forklaring

Læs mere om psykoterapeut uddannelsen her: ID Academy