Det er vigtigt for hele organisationen at der er forskellighed, og at medarbejderne har forskellige kompetencer, alt efter hvilke opgaver de er ansat til at varetage.
Og her kan det blive en udfordring for enhver leder – hvordan skal lige nøjagtig denne ene medarbejder håndteres og støttes for at han/hun kan udføre deres arbejde tilfredsstillende og at det til sidst udmønter sig i større overskud på bundlinjen.

Stress forebyggelse og håndtering der passer til den enkelte medarbejder

For at opnå at jeres medarbejder hurtigst mulig kommer tilbage til “max” ydelse, hvis denne er blevet stress ramt, så er det vigtigt at han/hun bliver mødt lige nøjagtig på den måde der passer til dem.

Hvis den ene medarbejder er meget resultatorienteret og målrettet, og helst ikke viser sine følelser, så vil det være meget grænseoverskridende at skulle tale om sine følelser og hvad det gør ved ham/hende at mærke og føle efter.
Omvendt – har du en meget følende person og denne får en følelse af ikke at blive lyttet til og hørt pga. følsomheden, vil han/hun højst sandsynlig trække sig, blive stille og føle sig forkert.


Så når der skal arbejds med stress håndtering er det vigtigt at få på plads –

– Er det indre eller ydre stressfaktorer der gør at medarbejderen mærker sine stress symptomer.

– Er det job relateret eller personlige årsager der gør at jeres medarbejder ikke trives.

– Hvilken personlighed har medarbejderen og hvordan kan han/hun så bedst hjælpes til at få arbejdet med sine udfordringer.

– Hvilke krav sætter I og medarbejderen til arbejdsopgaverne og stemmer disse overens.

Læs mere om stress symptomer og  advarsels lamper her: Stress Coaching

Stressforebyggelse:

For bedst muligt at kunne lave forebyggende foranstaltninger i forhold til stress og trivsel i jeres virksomhed, så det er vigtigt kravene til medarbejderen afstemmes med de ressourcer han/hun råder over – personlig, faglig, organisatorisk, social og teknologisk.

Derudover skal I som ledere i virksomheden vise jeres medarbejdere at I går forrest og støtter op omkring de tiltag der bliver lavet ifht. forbyggelsen – Så start nu!

Her finder du viden om vores nervesystem og påvirkning af hjernen ved stressbelastning.