Stress – Skab indre ro i ydre kaos

Stress = krav, forventninger og belastninger > ressourcer 

Stress kan komme til os i mange afskygninger, og hvad det egentlig fortæller os er, at kravene overstiger de ressourcer, vi har til rådighed i os selv.

Hvad er det egentlig, der gør dig stresset – jobbet, dit parforhold, økonomi, rod, de sociale medier eller din hobby. Svarene kan være mange.

Signalerne fra dig selv (dit indre blinklys):

Grønt lys:
Ved lettere pres, hvor du bare føler presset i en kort periode, er kroppen i en akut stresstilstand, som man hurtigt kan komme over. Her kan signalerne fra dig selv være:
Midlertidig hjertebanken, ændret vejrtrækning, tics, kortvarige muskelspændinger, midlertidig rysten, ”sommerfugle” i maven mv.

Gult Lys:
Ved det man kalder for akut stress, hvor stress faktorerne viser sig on and off, og man har været i en stresstilstand i gennem længere tid, kan disse signaler vise sig:

Træthed, dårlig nattesøvn, uro i kroppen, indre modstand mod at foretage sig noget, irritabel, lettere til tårer, tavs og indadvendt.

Rødt Lys:
Kronisk stress – hvor dine alarmklokker ringer højt, men du overhører dem, og tænker jeg skal bare lige over på den anden side, så er alt fint igen. Hvilket desværre ikke er tilfældet, og det kan få store konsekvenser for dig.

Her kan signalerne være:

Mere glemsom/fraværende, aggressiv, uforklarlige smerter, mindre social, øget forbrug af f.eks. kaffe, cola eller alkohol mv, fordøjelses- og maveproblemer, menstruationsforstyrrelser, og ikke mindst manglende erkendelse af stress.

Kan du nikke genkendende til flere af ovenstående signaler, så er der en god grund til at få hjælp af en professionel sparringspartner og finde ind til, hvad det egentlig drejer sig om for dig, og finde ind til, hvad du selv kan gøre for at komme i gang med at arbejde dig ud på den anden side af stressen.

Der er rigtig mange følelser og personlighedstræk i spil, når vi taler om stress, det kunne f.eks. være

 • Din indre kritiker der fortæller dig, at du kan gøre det bedre, og du bare skal fortsætte, så du når din egen tilfredsstillelse, eller kravene fra andre.
 • Perfektionisten – alting skal være gjort perfekt, og hvornår er det godt nok det, du gør.
 • Offeret – de andre kan ikke lide mig, og jeg er ikke god nok. Det er synd for mig.
 • Føle sig mindre værd – Hvis jeg laver den her opgave, bliver jeg sikkert mere værd i de andres øjne.
 • Det kunne også være, at det er din frygt for kedsomhed, der er i spil.
 • Måske er det frygten for at være alene.
 • Eller føler at alderen begynder at trykke – presser mig selv for at klare mere, for ingen skal fortælle mig, at jeg ikke kan klare de samme ting, som jeg altid har kunnet.

Læs mere her omkring hvordan hele dit system er og bliver påvirket af stressen 

Angstsymptomer og depressive tanker

Angst

Har du hjertebanken, åndenød, vejrtrækningsproblemer, kvælningsfornemmelse eller mundtørhed. Ryster eller sveder du meget, er du svimmel, eller oplever du, at dine tænder klaprer? Har du ofte lyst til at trække dig væk, flygte fra det hele? Overvejer du, hvordan du kan undgå forskellige situationer? Tænker du at alt kan gå galt?
Så kan dette være tegn på angst.

Depression:

Er du trist, nedtrykt eller meget træt? Har du svært ved at huske og koncentrere dig? Bliver tankerne hurtigt mange og ender i tankemylder? Tænker du indimellem på, at selvmord kan blive en mulighed, og er din selvtillid og selvværd helt i bund, bebrejder du dig selv for alt? Så kan dette være tegn på depression.

Depression – hvad er det?

Hvis du har en depression, oplever du højst sandsynligt at være trist, modløs eller direkte opgivende det meste af tiden. Du har mistet din energi, og du overkommer ikke så meget – hverken hjemme eller på arbejde. At involvere dig med andre mennesker kan virke fuldstændig uoverskueligt, og det samme kan de helt små ting i hverdagen så som indkøb, opvask og madlavning. Som tiden er gået, er du løbet mere og mere tør for ideer til, hvordan du kan forbedre situationen. Ofte vil du også opleve en masse selvkritiske tanker og en gennemgribende følelse af, at du burde kunne tage dig sammen – og fordi du ikke kan, er du bare ikke god nok. Disse tanker gør kun depressionen værre, og den negative spiral er sat i gang.

Vi taler ofte om depression som en sygdom, noget som kommer til os. Og måske tænker du, at du bare må vente på, at den går over, som en slags sygdom der skal kurere sig selv. Ligesom en influenza eller forkølelse. Sådan er det ikke med depression!
Som med et brækket ben er der behov for hjælp til at få den til at hele, men den gode nyhed er, at der er hjælp at få.

Depression kan komme af mange ting

Depression kan komme af mange forskellige ting. Den kan komme, hvis du for længe går imod dig selv ved ikke at lytte til dine egne grænser, og dermed måske jævnligt ender med at overskride dem. Den kan også komme af, at problemer stiger dig over hovedet både i din hverdag og på dit job. Den kan komme af tab og sorg, som ikke er blevet bearbejdet. Eller af gamle traumer, mobning, en vanskelig opvækst, misbrug, eller af at have skullet være omsorgsperson for en anden voksen eller søskende, så du har måttet tilsidesætte dine egne behov. Endelig kan depression også komme af stress gennem lang tid, hvor du måske bare har knoklet mere og mere på, og ikke været opmærksom nok på dine egne behov og følelser.

Følelser kommer i klemme.

Måske undertrykker du dine følelser og parkerer dem inde i dig i situationer, hvor du skulle have sagt noget – bider tænderne sammen og lukker dig lidt inde i dig selv, bliver stille og indadvendt. Når vi ignorerer eller parkerer vores følelser og reaktioner indeni, oplever vi at blive behandlet dårligt af os selv. Det skaber ofte grobunden for selvkritiske tanker, selv utilfredshed, nogle gange et selvhad, eller oplevelsen af et lavt selvværd.

Depression er en tilstand, der bygger sig op over tid, måneder – år. Og den kan ende i en fastlåsthed og udmattelse, som kan ødelægge livskvaliteten og føre til, at du måske helt har mistet energien til at klare hverdagen, dit job eller livet i det hele taget. Depression er ofte også ødelæggende for de nære relationer, hvis du måske trækker dig og skubber folk væk, eller måske reagerer vredt og irriteret udadtil, fordi du har det så skidt. Ofte bliver depressionen værre og værre med tiden – derfor er det en god ide at få hjælp til at arbejde dig ud af den.

Med depression følger ofte

 • Angst
 • Stress
 • Selvkritiske tanker
 • Skyldfølelser
 • Lavt selvværd
 • Forvirring
 • Nedsat evne til at koncentrere sig
 • Søvnproblemer
 • Fysiske symptomer som fx hovedpine, spændinger og smerter i kroppen, mavepine og spiseproblemer.
 • Vanskeligheder med at forstå dine følelser eller at holde dem ud, samt forvirring om hvem du selv er, og hvordan du skal håndtere dit liv bedst.

Kan jeg komme ud af stress, angst eller depression?

Det der også skal til for at komme ud af stress, angst eller depression, er at du bliver klar over hvilke følelser, der er svære for dig at rumme og udtrykke. Derudover skal du lære at være i dine følelser – både de glade, de kede, de vrede og de konfliktfyldte, så du ikke skal fortsætte med at undertrykke dem.

Stress, angst og depression kan være meget voldsomt, og oftest er det nødvendigt at få hjælp af en person, der har den rette erfaring og viden.

Hjælpen handler om, at du bliver klogere på, hvad der skaber problemerne i dit liv, og at du lærer nye måder at forstå dig selv på, samt at du lærer nye måder at håndtere dine følelser på, og evt. får bearbejdet sorger og sår i dit liv. Måske er du bange for at vise dine følelser, eller tænker at det er klogest at lade være. Eller måske tænker du, at dine følelser er forkerte eller overflødige, måske føler du dig forkert og overflødig.

Ved at bearbejde de følelser… Ved at lære nye måder at udtrykke dig på… Ved at lære nye måder at tænke, føle og handle på kan du få dit liv tilbage.

Efterhånden som du finder vejen ud af din stress, angst eller depression, vil du føle dig stærkere og klogere på dig selv, og opleve at du har fået større selvværd og selvtillid.

Mennesker, der har fået hjælp til at komme ud af deres stress, angst eller depression, siger ofte: ”Det skulle jeg have gjort for længe siden”. De oplever, at de har fundet nye måder at leve på, og en meget større tilfredshed i deres liv og med sig selv.